Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

TURISTICKÉ CHODNÍKY V ZÁPADNÝCH TATRÁCH

   Obnova turistických chodníkov 2707 a 5610  

   Dňa 15. mája 2014 opätovne postihla naše lesy veterná kalamita. Vrtochy počasia v súčinnosti so silným vetrom spôsobili poškodenie porastov lesných drevín. Popri škode na lesných porastoch nášmu pozemkovému spoločenstvu vznikla škoda aj na náučnom chodníku. Celá cesta vedená náučným chodníkom bola zavalená popadanými stromami, ktorú sme sprístupňovali po častiach. Úplne sprístupnená bola až koncom roka 2015. Boli poškodené prechodové drevené mostíky cez potok Smrečianka, odpočívadlá, lavičky, smerovníky, pútače, informačné tabule.

   Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica sa rozhodla na jar 2016 podporiť v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Naše pozemkové spoločenstvo sa rozhodlo na túto výzvu zareagovať a poslalo Nadácii Ekopolis žiadosť o poskytnutie podpory. Boli sme úspešný a dostali sme sa medzi vybratých uchádzačov.

Podarilo sa nám obnoviť:
- v ústí Žiarskej doliny bola vymenená informačná tabuľa;
- v lokalite Zásek pri odbočke z asfaltovej cesty na značkovaný chodník TZT 2707 bol umiestnený nový smerovník, nové smerové tabuľky a donorská tabuľka;
- v lokalite Zásek bola úplne zničená konštrukcia informačnej tabule, konštrukcia bola dodaná nová aj s infomačnými tabuľami a je umiestnená pri novom prístrešku pod Zásekom;
- boli vybudované nové mostíky cez potok Smrečianka a to v lokalitách Zásek a Mláky;
- poškodené smerové tabuľky boli vymenené za nové;
- chodník v úseku Zásek - Mláky bol vyčistený od konárov, zanechaného dreva a zosunutej pôdy;
- Zásek - Žiarska chata boli vybudované nové odrážky v počte 11 ks, vyčistené boli odrážky Žiarska chata - pod Homôlkou v počte 115 ks;
- bolo obnovené značenie TZT 2707 (značené modrou farbou, začína v ústí Žiarskej doliny v n.v. 940 m n.m. a končí v Smutnom sedle v n.v. 1962 m n.m.) a TZT 5610 (značené zelenou farbou, začína pri Žiarskej chate v n.v. 1325 m n.m. a končí v Žiarskom sedle v n.v. 1940 m n.m.);

   Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar ďakuje za podporu od Nadácie Ekopolis, Banská Bystrica a značke Sedita, ako aj ľuďom, ktorí sa na oprave chodníkov podielali. Aj vďaka nim sme mohli opraviť náučný chodník, vybudovať odpočívadlá, prístrešok, mostíky cez potok Smrečianka a opraviť turistické chodníky na trase 2707 a 5610, ktoré boli už po technickej stránke skoro nepoužiteľné.

Fotogaléria:

  informačné tabule ústie Žiarskej doliny
  nový pútač odbočka na náučný chodník
 

lavička cez potok odbočka z asfaltovej cestylavička cez potok lokalita Zásek

  sponzorská tabuľka
  nový prístrešok s pútačom Zásek
pristrešok v lokalite Záseklavička s logom Horaliek od Sedity v lokalite ZásekMontáž informačných tabúľ pri odpočívadle v lokalite Zásek

pristrešok v lokalite Zásekobrázok č. 2
obrázok č. 3obrázok č. 4
obrázok č. 5

                               - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

opravený prístrešok pod Hlakýmopravený pútač pod Hladkým

nové odpočívadlo
lokalita Mláky lavička cez potok

Obnova turistického značenia

modrá značkaobnova značenia

Oprava odrážok

dscf1854dscf1857
dscf1858dscf1859
dscf1861dscf1898
dscf1911gedc0604
gedc0605gedc0607
 gedc0616
 

 
Opravený chodník na Baníkov slúži turistom

   Jedna z dvoch turistických trás, ktoré vedú zo Žiarskej chaty na hlavný hrebeň Západných Tatier, je aj zelenou značkou vyznačený turistický chodník Žiarska chata – Baníkov. Jeho stav bol z roka na rok v horšom technickom stave a pre turistov sa stávali niektoré jeho úseky nebezpečné. Preto sa naše Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar pustilo do jeho opravy.

   Po vypracovaní technickej dokumentácie sa nám podarilo získať finančnú podporu 1 500 EUR od Nadácie EKOPOLIS so sídlom v Banskej Bystrici. Bola to už v poradí druhá podpora od tejto nadácie pre Žiarsku dolinu. Prvú naše združenie dostalo na realizáciu Náučného chodníka ústie Žiarskej doliny – Žiarska chata v roku 2008.

   Opravu chodníka sme začali s prerezávaním trasy v úsekoch, kde ju porast kosodreviny znepriechodnil. Nasledovali práce na vynáške smrekovej guľatiny na odvodňovacie žľaby. Preznačenie zelenou značkou na trase Žiarska chata – Jalovecké sedlo – Príslop – Baníkovské sedlo. Osadenie odrážok na odvod povrchovej vody, oprava úsekov poškodených lavínami a doplnenie kamennej dlažby a schodov.

Fotogaléria:

dscf0315dscf0316dscf0317dscf0318
dscf0319dscf0320dscf0321dscf0322
dscf0324dscf0325dscf0326dscf0328
dscf0330dscf0333dscf0335dscf0337
dscf0338dscf0342dscf0346dscf0347
dscf0348dscf0349dscf0350dscf0351
dscf0331dscf0336

   Počas letnej turistickej sezóny naše združenie pripravilo podmienky na brigádu pri údržbe existujúcich turistických zariadení pre nadšencov turistiky z firmy TOYOTA, ktorá je hlavným darcom Nadácie EKOPOLIS-u a ich spolupracovníkov z mediálnej oblasti.

Fotogaléria:

dscf0225dscf0226dscf0227dscf0228
dscf0230dscf0231dscf0232dscf0233
dscf0234

   Chcem sa poďakovať, okrem už spomínaných darcov, aj pracovníkom, ktorí práce na oprave chodníka vykonali, a potvrdili, že ak sa chce, tak aj pri malom peňažnom obnose sa dajú zrealizovať pekné veci slúžiace turistickej verejnosti a pozdvihnutiu mena Žiarskej doliny.

 Ing. Stanislav Matejka   Náučný chodník od ústia Žiarskej doliny k Žiarskej chate   V piatok 5. augusta 2011 bol otvorený Náučný chodník v Žiarskej doline, ktorý vybudovalo Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar.

   Dňa 19. decembra 2007 Nadácia EKOPOLIS v Banskej Bystrici v spolupráci so spoločnosťou TOYOTA Motor Slovakia vyhlásili grantový program Živé chodníky 2008, ktorý pojednával o výstavbe náučných chodníkov na území Tatier. Uzávierka prijímania žiadostí bola do 31. januára 2008. Projekt bol vyhotovený v pätnástich vyhotoveniach, z toho Nadácii EKOPOLIS vrátane žiadosti bol poslaný dňa 28. januára 2008 vo vyhotoveniach piatich. Dňa 28. februára 2008 nám Nadácia EKOPOLIS oznámila, že na základe rozhodnutia Správnej rady bude nášmu združeniu poskytnutý grant vo výške 110 000,- Sk. V náväznosti na to bola podpísaná grantová zmluva.

   Realizovaný projekt nadväzuje na projekt „Pomoc Tatrám", ktorý naše združenie úspešne realizovalo v roku 2005 (odstránenie haluziny, odklonenie chodníka, nové preznačkovanie, výstavba nových premostení cez meander a potok Smrečianka) za finančnej pomoci – grantu Nadácie EKOPOLIS a Nadácie VÚB Bratislava.

   Naše združenie za pomoci Štátnych lesov TANAPu vybudobvalo v rokoch 2006-2007 v priestoroch náučného chodníka a plánovaných zastavení štyri odpočívadlá a zrubové studničky. Všetky tieto dopredu vytvorené podmienky dávali predpoklad na úspešnú realizáciu prvej etapy náučného chodníka na Žiarsku chatu.

   V marci roku 2009 postihla Žiarsku dolinu storočná lavína a zmenila ju na nepoznanie, nášmu združeniu napáchala značné škody a samozrejme zničila aj pripravované objekty pre náučný chodník.

   Náučný chodník Žiarska dolina má celkom päť zastavení a pätnásť tematických oblastí, tri informačné tabule a dva smerovníky.

   Umiestnenie informačných tabúľ je nasledovné:
Prvá sa nachádza pri otočke autobusu SAD, druhá je umiestnená v hornej časti odstavných plôch. Táto informuje návštevníkov o náučnom chodníku, ktorí peši pokračujú na Žiarsku chatu.
Tretia informačná tabuľa je umiestnená pri Žiarskej chate a informuje návštevníkov, ktorí odchádzajú zo Žiarskej chaty po náučnom chodníku.

   Podľa projektu má náučný chodník päť zastavení. Prvé je v ústí Žiarskej doliny pri Bani a na jednotlivých paneloch sú uvedené tri tematické okruhy (Žiarska dolina, obec Žiar – krátka história, obyvatelia Žiaru vo vojnách). Druhé zastavenie je pri treťom moste, a ďalšie dva pod Hladkým a na Mlákach, kde chodník prechádza po pôvodnej starej ceste na Žiarsku chatu. Tematické okruhy fauna, flóra, potok Smrečianka, horstvá, lavíny, chov oviec – salašníctvo. Posledné zastavenie je pri Žiarskej chate a obsahuje tematické okruhy - stará Žiarska chata a história zjazdového lyžovania. Pri sprievodných textoch, ktoré sú v slovenskom a anglickom jazyku, sú umiestnené aj fotografie.

   Žiarska dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny Západných Tatier. Predurčujú ju na to prírodné krásy a ľahká dostupnosť, je vzdialená len 12 km od centra Liptova - mesta Liptovský Mikuláš. Záver doliny tvoria mohutné štíty a hrebene. Návštevníci doliny, turisti, účastníci rodinných a školských výletov ocenia informácie, ktoré im fotografie a texty na paneloch náučného chodníka poskytnú v lone tichej ešte neporušenej tatranskej prírody.

   Po dobudovaní II.etapy náučného chodníka Žiarska dolina a to na úseku Žiarska chata – Smutné sedlo (celkom 3 zastavenia), bude náš náučný chodník spojený v Smutnom sedle s Oravskou stranou pohoria Západné Tatry.

   Záverom chcem poďakovať darcovi nadcii firme TOYOTA, ako aj sprostredkovateľovi daru Nadácii EKOPOLIS B.Bystrica, tiež účastníkom projektu Štátnym lesom TANAPu Tatranská Lomnica, Štátnej ochrane prírody Štrba, SLAVÓNII, s.r.o. Bratislava a nášmu združeniu. Tiež všetkým organizáciám a osobám, ktoré sa podieľali na realizácii tohto projektu.

Jozef Kováč
vedúci projektu


Fotogaléria:

010203040506070809111213141516171819