Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Listy vlastníctva

   Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar vykonáva svoju činnosť na nehnuteľnostiach zapísaných v nižšie uvedených listoch vlastníctva.

-katastrálne územie Žiar:
LV 393, 457, 499, 500, 559, 641, 732, 730, 517, 675, 410, 542, 543, 544, 547, 548, 550, 680, 514, 762, 387;

katastrálne územie Žiar s rozpisom LV, parciel, výmerou a druhom pozemku-katastrálne územie Smrečany:
LV 327, 375, 391, 496, 800;

katastrálne územie Smrečany s rozpisom LV, parciel, výmerou a druhom pozemku-katastrálne územie Sv.Štefan:
LV 740, 934, 1047, 1050, 1051, 1052, 1053, 1610, 1708;

katastrálne územie Svätý Štefan s rozpisom LV, parciel, výmerou a druhom pozemku-katastrálne územie Konská:
LV 382, 842;

katastrálne územie Konská s rozpisom LV, parciel, výmerou a druhom pozemku


                                                                                


Katastrálny portál - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


www.katasterportal.sk