Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Inforámcia o brigáde

   Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar pozvalo dňa 6. mája 2023 svojich členov a dobrovoľníkov na brigádu na sadenie stromčekov a čistenie priestranstva pri parkovisku v ústí Žiarskej doliny.
   Pracovalo sa v troch skupinách. Prvú skupinu tvorilo 31 osôb. Niektorí sadili Pagaštan konský. 94 kusov tejto dreviny vysadili do tvaru aleje pozdĺž Lesovne. Do svahov Doliniek vysadili 150 kusov Javora horského a 150 kusov Jedle bielej. Sadilo sa striedavo javor horský, jedla biela.
Viacerí členovia tejto skupiny brigádnikov čistil plochy po ťažbe drevnej hmoty, uhadzovali haluzinu, vyrubovali kroviny. Práce trvali od 9.00 – do 13.00 hod.
Brigády na Dolinkách sa zúčastnili:
1.   Oľga Brádlová
2.   Elenka Mísalová
3.   Ľubka Jarabová
4.   Ladislav Trnka
5.   Alenka Antolová
6.   Alenka Kališová
7.   Ľudovít Juráš
8.   Miroslava Jurášová
9.   Lukáš Vinklárek
10. Zuzana Hanudelová
11. Vierka Kacerová
12. Ivan Juráš
13. Dušan Juráš
14. Soňa Priechoská
15. Ján Jančo
16. Ján Repčík
17. Róbert Droppa
18. Iva Antolová
19. Zdenko Kubányi
20. Milan Kováč
21. Ľubica Kováčová
22. Miroslav Moravčík
23. Tomáš Hološ
24. Ján Jaraba
25. Matej Ondrejka
26. Ľudmila Červeňová
27. Vladimír Antoška
28. Vladimír Moravčík
29. Monika z Ondrašovej
30. Richard Droppa
31. Kristínka Bobisová
Všetkým patrí naše veľké poďakovanie.

   Druhú skupinu tvorilo poľovnícke združenie „Baníkov". „ Poľovníci, ktorých bolo 13 vysadili v „Obore 200 kusov Pagaštana konského , opravovali oplotenie, čistili plochy, osadzovali tvárnice na odtok vody na odstavnej ploche.
Toto sú členovia PZ, ktorí sa zúčastnili 6. mája 2023 brigády a patrí im naše poďakovanie.
1.  Peter Majer
2.  Marián Majer
3.  Ladislav Zemko
4.  Dušan Turoň
5.  Rastislav Frank
6.  Róbert Frank
7.  Milan Zvara
8.  Milan Zvara ml.
9.  Erik Moravčík
10 Jozef Matloň
11. Ľubo Juraško
12. Patrik Vlha
13. Marián Vlha

   Tretiu skupinu tvorili 24 členovia Záchrannej horskej služby. Záchranári čistili priestranstvo pod parkoviskom.

   Účasť bola nad očakávanie. Aj počasie nám vyšlo. Bolo veľmi príjemne. Kto sa tešil aj na občerstvenie, prišiel si na svoje. Veď klobáska rozvoniavala široko – ďaleko. Odozva na túto akciu bola veľmi pozitívna a benefitov bolo hneď niekoľko: nové kontakty, nové zážitky, veľa sa debatovalo, klebetilo a hlavne bolo veselo. Mali sme príjemný pocit, že sme zveľadili náš spoločný majetok. A ani silný dážď nám nič neprekazil.

   Úplne na záver by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým brigádnikom, organizátorom. Veríme, že nabudúce sa k nám pridáte aj vy, ktorí ste s nami dnes na Dolinkách a odstavnej ploche neboli.                                                                                                     Mgr. Ján Jaraba
                                                                                                     predseda pozemkového
                                                                                                     spoločenstva

__________________________________________________________________________

  

                                                   


  

                                                                                                                                                                 


Zdaňovanie príjmov členov pozemkových spoločenstiev

BRATISLAVA – 11.4.2017: Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane oslobodené. Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od každého z nich.
V prípade zavedenia zdanenia podielov člena pozemkového spoločenstva na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva platí nasledovné:
Ak je príjemcom  fyzická osoba

Podiel  člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
- na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva a

- na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva sa zaraďuje medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane.

Zároveň platí, že od dane je oslobodený podiel člena pozemkového spoločenstva, ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Zdaniteľným príjmom bude takto vymedzený príjem len v prípade, ak bude vyšší ako 500 eur, a to v sume prevyšujúcej túto čiastku. Ak vyššie uvedený zdaniteľný príjem bude plynúť zo zdrojov na území Slovenskej republiky fyzickej osobe s  neobmedzenou daňovou povinnosťou, bude sa  zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Príklad:
Ak je podielnikovi vyplatená dividenda z pozemkového spoločenstva v sume nepresahujúcej 500 eur, pozemkové spoločenstvo nezrazí z vyplateného príjmu žiadnu zrážkovú daň. Ak je podielnikovi vyplatená dividenda z pozemkového spoločenstva v sume presahujúcej 500 eur, napr. 600 eur, pozemkové spoločenstvo zrazí zrážkovú daň vo výške 7% len zo sumy 100 eur (rozdiel medzi vyplateným a oslobodeným príjmom). Znamená to, že daňovníkovi zrazí daň vo výške 7 eur.


Ak je príjemcom právnická osoba

U právnickej osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, budú:

- podiely na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,

- podiely na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, predmetom dane len vtedy, ak budú plynúť od daňovníka nezmluvného štátu. To znamená zo štátov, s ktorými SR nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu klauzulu o výmene informácii na daňové účely.

Opatrenie súvisí s pokračovaním boja proti daňovým únikom. Uvedené zmeny sa týkajú podielov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.
Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

    
___________________________________________________


Úradné hodiny
Utorok:       8.00 - 13.00 h
Piatok:       17.00 - 20.00 h

         ______________________________________________